Bestand > Alles sluiten
Alles sluiten
Met het commando Alles sluiten kunt u alle afbeeldingen sluiten.
1. Kies Bestand > Alles sluiten uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Bestand > Alles sluiten behalve actieve
Bestand > Afsluiten
Bewerken > Alles ongedaan maken
Bewerken > Alles opnieuw uitvoeren
Selectie > Alles selecteren
Het internet doorzoeken