Bewerken > Alles opnieuw uitvoeren
Alles opnieuw uitvoeren
Met het commando Alles opnieuw uitvoeren kunt u al uw acties opnieuw uitvoeren.
Het History-palet
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Bewerken > Alles opnieuw uitvoeren uit het menu
 
Klik op de knop Alles opnieuw uitvoeren
Gerelateerde onderwerpen
Bestand > Alles sluiten
Bestand > Alles sluiten behalve actieve
Bewerken > Alles ongedaan maken
Bewerken > Opnieuw uitvoeren
Selectie > Alles selecteren
Het internet doorzoeken