Bestand
Bestand
Kies een van de onderwerpen in het submenu.
Bestand > Nieuw
Bestand > Openen
Bestand > Recente bestanden
Bestand > Webcam Snapshot
Bestand > Sluiten
Bestand > Alles sluiten
Bestand > Alles sluiten behalve actieve
Bestand > Open bevattende map
Bestand > Opslaan
Bestand > Opslaan als
Bestand > JPG Kwaliteit
Bestand > GIF Kwaliteit
Bestand > Verwijderen
Bestand > Pagina-instelling
Bestand > Afdrukken
Bestand > Afdrukvoorbeeld
Bestand > Lijst wissen
Bestand > Afsluiten