Animatie > Exporteren > Alle frames exporteren
Alle frames exporteren
Met het commando Alle frames exporteren kunt u alle frames in de animatie exporteren en als afzonderlijke afbeeldingen opslaan.
1. Kies Animatie > Exporteren > Alle frames exporteren uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Bestand > Alles sluiten
Bestand > Alles sluiten behalve actieve
Bewerken > Alles ongedaan maken
Bewerken > Alles opnieuw uitvoeren
Animatie > Exporteren > Naar geanimeerd GIF formaat exporteren
Animatie > Exporteren > Naar AVI formaat exporteren
Lagen > Alle lagen verbergen
Lagen > Alle lagen tonen
Lagen > Alle zichtbare lagen samenvoegen
Lagen > Alle lagen samenvoegen
Selectie > Alles selecteren
Het internet doorzoeken