Gereedschap > Afbeelding Vectoriseren
Afbeelding Vectoriseren
Met het gereedschap Afbeelding Vectoriseren kunt u de afbeelding vectoriseren. Vectorisering is het omzetten van rasterdata (pixels) in vectordata zoals punten, lijnen, curven en polygonen. De originele raster afbeelding wordt omgezet in gevectoriseerde polygonen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Gereedschap > Afbeelding Vectoriseren uit het menu
 
Klik op de knop Afbeelding Vectoriseren
2. Gebruik onderstaande opties:
  Aantal kleuren
        
Twee kleurenDrie kleurenVier kleuren
Met deze optie kunt u het aantal kleuren in de gevectoriseerde afbeelding wijzigen. Als het aantal kleuren drie of vier is, kunt het contrast in de afbeelding aanpassen. Als het aantal kleuren twee is, bent u in staat om de drempelwaarde te wijzigen.

Min = 2, Max = 10, Startwaarde = 3.
  Grootte (px)
    
Lengte = 8Lengte = 4
Met deze optie verandert u de lengte van een lijnstuk. De lengte van een lijnstuk is de afstand tussen twee punten van een polygoon. Hoe groter de afstand hoe kleiner de complexiteit van de polygoon. Als de afstand te groot is, kan de afbeelding verwarrend worden.

Min = 1, Max = 50, Startwaarde = 5.
  Drempel
            
Drempel = 64Drempel = 128Drempel = 192
Met deze optie verandert u de drempelwaarde. Pixels met een grijswaarde kleiner of gelijk aan de drempelwaarde krijgen de voorgrond (of primaire) kleurwaarde. Pixels met een grijswaarde groter dan de drempelwaarde krijgen de achtergrond (of secundaire) kleurwaarde.

Min = 0, Max = 255, Startwaarde = 128.
  Contrast
Met deze optie verandert u het contrast in de afbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als het aantal kleuren drie of vier is.

Min = 0, Max = 16, Startwaarde = 8.
  Curve
    
CurveLijnen
Met deze optie tekent u een vloeiende lijn door de hoekpunten van een polygoon. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, worden de hoekpunten van de polygoon verbonden door rechte lijnen.
  Zoek cirkels
    
Met deze optie detecteert u cirkels in de afbeelding. De cirkels worden afzonderlijke lagen in de lijst met lagen.
  Zoek rechthoeken
Met deze optie detecteert u rechthoeken in de afbeelding. De rechthoeken worden afzonderlijke lagen (polygonen) in de lijst met lagen.
  Pop Art Kleuren
Met deze optie kiest u Pop Art kleuren. Het kleurenschema is gekozen uit een reeks van twintig vooraf gedefinieerde kleuren die vaak gebruikt worden in Pop Art. Deze kleuren zijn perfect voor extravagante, opvallende, poster-achtige ontwerpen.
  Grijswaarden
    
KleurenGrijswaarden
Met deze optie converteert u de kleuren in de afbeelding in grijswaarden.
  Transparante achtergrond
    
Met deze optie kiest u voor een transparante achtergrond. Deze optie is alleen beschikbaar als het aantal kleuren twee is. Een transparante achtergrond is vaak een goed uitgangspunt voor het creëren van een afbeelding met een aangepaste achtergrond. Maak een kopie van de achtergrondlaag. Deze laag wordt nu de voorgrondlaag. Pas de achtergrondeffecten toe op de oorspronkelijke achtergrondlaag.
  Inverteren
    
Met deze optie kunt u de voorgrond- en achtergrondkleur omwisselen.
OK + Als lagen exporteren
Met deze optie past u het effect toe en creëert u meerdere lagen, die elk afzonderlijk kunnen worden bewerkt zonder dat dit invloed heeft op een ander deel van de afbeelding.
Als SVG exporteren
Met deze optie past u het effect toe en exporteert u de afbeelding in SVG formaat. Scalable Vector Graphics (SVG) is een op XML gebaseerd bestandsformaat voor statische en dynamische vectorafbeeldingen. Het is een open standaard van het World Wide Web Consortium (W3C).
Gerelateerde onderwerpen
Het programma leren kennen > Paletten > Afbeeldingen
Bestand > Openen > Het openen van afbeeldingen > Afbeeldingen verslepen (drag & drop)
Bewerken > Afbeelding invoegen
Bewerken > Afbeelding dupliceren
Afbeelding
Animatie > Afbeelding naar animatie converteren
Effecten > Vervormen > Afbeelding buigen
Effecten > Lijst > Afbeelding
Effecten > Lijst > Party > Party - Afbeeldingskleuren
Effecten > Doolhof > Doolhof uit Afbeelding
Effecten > Polaroid Gekte > Afbeelding als polaroid invoegen
Effecten > Polaroid Gekte > Afbeelding als gebogen foto invoegen
Het internet doorzoeken