Het programma leren kennen > Paletten > Afbeeldingen
Afbeeldingen
Dit palet bevat alle geopende afbeeldingen. Er wordt een miniatuurweergave getoond voor elke afbeelding die u heeft geopend. U kunt snel tussen twee afbeeldingen schakelen door te klikken op de miniatuur.
 Met het commando Sluiten kunt u de afbeelding sluiten.