Het programma leren kennen
Het programma leren kennen
Wanneer u Pop Art Studio opent, verschijnt het hoofdprogrammavenster. Dit venster is uw werkvlak. Het bevat de opdrachten en gereedschappen waarmee u afbeeldingen kunt maken, bewerken, afdrukken en exporteren. Het Pop Art Studio werkvlak bestaat uit de volgende onderdelen:
Het programma leren kennen > Menubalk
Het programma leren kennen > Sneltoetsen en functietoetsen
Het programma leren kennen > Werkbalken
Het programma leren kennen > Paletten
Het programma leren kennen > Statusbalk
Het programma leren kennen > Het gebruik van voorbeeldvensters
Het programma leren kennen > Favorieten en Historie