Tekst > Langs een pad plaatsen > Polygoon
Polygoon
Met het commando Polygoon kunt u tekst langs een polygoon tekenen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Tekst > Langs een pad plaatsen > Polygoon uit het menu
 
Klik op de knop Polygoon
Gerelateerde onderwerpen
Gereedschap > Pad > Polygoon
Gereedschap > Symmetrische vorm > N - Zijdige Polygoon
Selectie > Polygoon
Het internet doorzoeken