Tekst > Langs een pad plaatsen
Langs een pad plaatsen
Met het commando Langs een pad plaatsen kunt u tekst langs een polygoon, polylijn of bezier tekenen.
Tekst > Langs een pad plaatsen > Polygoon
Tekst > Langs een pad plaatsen > Polylijn
Tekst > Langs een pad plaatsen > Bezier