Gereedschap > Kleurverloop > Meerkleurig verloop
Meerkleurig verloop
Met het gereedschap Meerkleurig verloop kunt u de afbeelding of een selectie met een meerkleurig verloop vullen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Gereedschap > Kleurverloop > Meerkleurig verloop uit het menu
 
Klik op de knop Meerkleurig verloop
2. Gebruik onderstaande opties:
Type
            
LineairRadiaalVierkantVorm
Met deze optie kunt u het type kleurverloop selecteren: Lineair, Radiaal, Vierkant of een Vorm. Een Lineair kleurverloop is gedefinieerd langs een rechte lijn en onder een bepaalde hoek. Een Radiaal of Vierkant kleurverloop is gedefinieerd vanaf het middelpunt tot aan de randen van een rechthoek. Een Vorm kleurverloop is gedefinieerd vanaf het middelpunt tot aan de randen van een vorm.
Dekking
Met deze optie stelt u het dekkingspercentage in van de kleur, het kleurverloop, de laag of afbeelding waarmee u werkt. Dekking is het tegenovergestelde van transparantie. Als een object een dekking heeft van 100% betekent dit, dat het object volledig zichtbaar is. Een dekking van 0% betekent dat een object volledig doorzichtig is.
Aantal
Met deze optie kunt u het aantal kleuren in het verloop kiezen.
Hoek
Met deze optie verandert u de rotatiehoek van een lineair kleurverloop.
X
Met deze optie kunt u bij een radiaal kleurverloop de X coördinaat van het middelpunt aanpassen. De X coördinaat is een percentage van de breedte van de rechthoek.
Y
Met deze optie kunt u bij een radiaal kleurverloop de Y coördinaat van het middelpunt aanpassen. De Y coördinaat is een percentage van de hoogte van de rechthoek.
Kleuren
Met deze optie kunt u de kleuren in het verloop kiezen door op het kleuren control te klikken. Versleep de schuiven om de posities van de tussenliggende kleuren te wijzigen. De posities van de kleuren zijn een percentage van de totale lengte van de lijn waarlangs het kleurverloop gedefinieerd is. Een waarde van 20 geeft aan dat de kleur zich op 20 procent van de totale lengte vanaf het startpunt bevindt. De posities van de kleuren in het control liggen tussen 0 en 100, waarbij de positie van de eerste kleur 0 is en de positie van de laatste kleur 100.
Posities herstellen
Met deze optie kunt u de posities herstellen naar de beginstand.
Kleuren afwisselen
Met deze optie gebruikt u twee afwisselende kleuren.
Random kleuren
U kunt kiezen uit willekeurige kleuren of kleuren selecteren in het kleuren dialoogvenster.
Kleuren omdraaien
Met deze optie kunt u de kleuren in het verloop omkeren.
Gerelateerde onderwerpen
Gereedschap > Vormen > Meerkleurige Vorm
Gereedschap > Kleurverloop
Gereedschap > Kleurverloop > Kleur en Textuur
Gereedschap > Kleurverloop > Kleurverloop
Gereedschap > Kleurverloop > 4-Kleuren verloop
Gereedschap > Kleurverloop > Conisch kleurverloop
Gereedschap > Kleurverloop > Transparantie verloop
Aanpassen > Inkleuren > Inkleuren met kleurverloop
Het internet doorzoeken