Animatie > Animatie Wizard
Animatie Wizard
Met het commando Animatie Wizard kunt u met behulp van de animatiewizard een nieuwe animatie maken.
1. Kies Animatie > Animatie Wizard uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Het programma leren kennen > Paletten > Animatie
Bestand > Openen > Animatie
Animatie
Animatie > Animatie naar afbeelding converteren
Beeld > Animatie
Het internet doorzoeken