Het programma leren kennen > Paletten > Animatie
Animatie
Een animatie is een reeks afbeeldingen of frames die in een tijdsverloop worden weergegeven. Elk frame verschilt enigszins van het vorige frame, zodat de illusie van beweging of wijzigingen wordt gecreëerd wanneer de frames snel achter elkaar worden bekeken.
 De term tussenvoegen is een vertaling van 'tweening', dat is afgeleid van 'in betweening', de traditionele animatieterm waarmee dit proces wordt beschreven. Met tussenvoegen reduceert u de tijd die nodig is om animatie-effecten te creëren zoals verscherpen of vervagen of het verplaatsen van een element op een frame. Nadat u de frames hebt tussengevoegd, kunt u deze afzonderlijk bewerken.

Met de opdracht Tussenvoegen kunt u automatisch een reeks frames tussen twee bestaande frames toevoegen of wijzigen. De laageigenschappen (positie, dekking of rotatiehoek) worden hierbij gelijkmatig over de nieuwe frames verdeeld en wekken zo de suggestie van beweging. Wanneer u bijvoorbeeld een laag wilt laten vervagen, stelt u de dekking van de laag in het eerste frame in op 100% en stelt u vervolgens de dekking van dezelfde laag in het laatste frame in op 0%. Wanneer u de opdracht uitvoert tussen de twee frames, wordt de dekking van de laag in de tussenliggende frames gelijkmatig gereduceerd.
 Met het commando Frame dupliceren kunt u het geselecteerde frame dupliceren.
 Met het commando Frame verwijderen kunt u het geselecteerde frame verwijderen.
 Met het commando Frame naar links verplaatsen kunt u het geselecteerde frame naar links verschuiven.
 Met het commando Frame naar rechts verplaatsen kunt u het geselecteerde frame naar rechts verschuiven.
 Met het commando Originele afbeelding laden kunt u de originele afbeelding opnieuw laden.