Tools > Brush
Brush
Click one of the child items.
Tools > Brush > Paintbrush
Tools > Brush > Airbrush
Tools > Brush > Effect Brush
Tools > Brush > History Brush
Tools > Brush > Splatter Brush