Effecten > Vervormen > Pixelvorming
Pixelvorming
Met het filter Pixelvorming kunt u de afbeelding in blokken opdelen. De pixels in een blok hebben dezelfde kleur. De kleur van een blok is het gemiddelde van de oorspronkelijke pixelkeuren.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Vervormen > Pixelvorming uit het menu
 
Klik op de knop Pixelvorming
2. Gebruik onderstaande opties:
  Pixel grootte (px)
Met deze optie kunt u de grootte van een vierkant wijzigen.

Min = 1, Max = 200, Startwaarde = 8.
  Raster
Gebruik deze optie om roosterlijnen te tekenen.
  Stippen
Met deze optie gebruikt u een rooster van stippen, in plaats van vierkanten.
  Achtergrondkleur
Met deze optie wijzigt u de achtergrondkleur.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken