Effecten > Twee kleuren > Dithering
Dithering
Met het filter Dithering kunt u het aantal kleuren in de afbeelding reduceren tot 2. Het filter gebruikt de Ordered Dither (dithering) reductie methode.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Twee kleuren > Dithering uit het menu
 
Klik op de knop Dithering
2. Gebruik onderstaande opties:
  Voorgrondkleur
Met deze optie wijzigt u de voorgrondkleur.
  Achtergrondkleur
Met deze optie wijzigt u de achtergrondkleur.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken