Effecten > Artistiek > Kleur accent
Kleur accent
Met het filter Kleur accent kunt u de afbeelding in grijswaarden converteren met uitzondering van de gebieden die vallen in het geselecteerde kleurinterval.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Artistiek > Kleur accent uit het menu
 
Klik op de knop Kleur accent
2. Gebruik onderstaande opties:
  Tolerantie
Bepaalt de gelijkenis of het verschil tussen de geselecteerde pixels. Geef een waarde tussen 0 en 255 op. Door een lage waarde in te voeren selecteert u weinig kleuren die gelijkenis vertonen met de pixel waarop u klikt. Met een hogere waarde selecteert u een groter bereik van kleuren.

Min = 0, Max = 255, Startwaarde = 100.
  Kleur
Met deze optie kunt u de kleur aangeven die u wilt accentueren.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Hoe kan ik > Een kleuraccent maken
Het internet doorzoeken