Beeld
Beeld
Kies een van de onderwerpen in het submenu.
Beeld > Venster
Beeld > Animatie
Beeld > Statusbalk
Beeld > Linialen
Beeld > Eenheden
Beeld > Raster
Beeld > Uitlijnen op raster
Beeld > Raster eigenschappen
Beeld > Zoom
Beeld > Volledig scherm
Beeld > Toon in Browser
Beeld > Diavoorstelling
Beeld > Opties