Aanpassen
Aanpassen
Kies een van de onderwerpen in het submenu.
Aanpassen > Kleurtoon / Verzadiging / Luminantie
Aanpassen > Helderheid / Contrast
Aanpassen > Gamma Correctie
Aanpassen > Curven
Aanpassen > Niveaus
Aanpassen > Histogram
Aanpassen > Rood / Groen / Blauw / Alpha
Aanpassen > Cyaan / Magenta / Geel / Zwart
Aanpassen > Transparantie uit kleur
Aanpassen > Inkleuren
Aanpassen > Ruis toevoegen en verwijderen
Aanpassen > Gemiddelde
Aanpassen > Gaussiaans vervagen
Aanpassen > Verscherpen
Aanpassen > Onscherp Masker