Beeld > Statusbalk
Statusbalk
Met het commando Statusbalk kunt u de statusbalk tonen of verbergen.
In de Statusbalk verschijnt tekst over geselecteerde gereedschappen of menuopdrachten, evenals de positie van de cursor, de breedte en hoogte van de afbeelding, de positie, de hoek en de breedte en hoogte van de selectie rechthoek.
1. Kies Beeld > Statusbalk uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Het programma leren kennen > Statusbalk
Het internet doorzoeken