Beeld > Linialen
Linialen
Met het commando Linialen kunt u de linialen tonen of verbergen. Als de cursor over de afbeelding beweegt verschijnt er een dunne lijn op beide linialen om de positie van de cursor te aan te geven.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Beeld > Linialen uit het menu
 
Klik op de knop Linialen
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken