Beeld > Toon in Browser
Toon in Browser
Met het commando Toon in Browser kunt u de afbeelding in een webbrowser tonen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Beeld > Toon in Browser uit het menu
 
Klik op de knop Toon in Browser
Gerelateerde onderwerpen
Animatie > Toon in Browser
Het internet doorzoeken