Beeld > Opties
Opties
Gebruik het dialoogvenster Opties voor het configureren van een aantal algemene opties voor het programma.
1. Kies Beeld > Opties uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
Logging inschakelen
Met deze optie kunt u logging in- of uitschakelen. Logging is vooral handig bij het opsporen van terugkerende fouten en crashes van het programma.
Log bestand bekijken
Met deze optie kunt u het log bestand bekijken. Het log bestand bevindt zich in de programmamap (bijvoorbeeld C:\Program Files\Pop Art Studio) en heet paslog_YYYYMMDD.txt. YYYYMMDD kan vervangen worden door een log datum.
Opnieuw uitvoeren / Ongedaan maken uitschakelen
Met deze optie kunt u de functies Opnieuw uitvoeren / Ongedaan maken uitschakelen. Dit maakt het programma sneller en zorgt voor minder geheugen gebruik.
Achtergrondkleur van het programma
Met deze optie kunt u de achtergrondkleur van het programma wijzigen.
Donkere User Interface
Met deze optie kiest u donkere kleuren voor het hoofdmenu en de werkbalken. Vink deze optie uit voor de standaard Windows User Interface en start het programma opnieuw.
Startwaarden terugzetten
Met deze optie kunt u alle startwaarden terugzetten.
Gerelateerde onderwerpen
Het programma leren kennen > Paletten > Opties voor gereedschap
Het programma leren kennen > Paletten > Opties voor plakken
Het internet doorzoeken