Aanpassen > Onscherp Masker
Onscherp Masker
Dit filter zoekt in de afbeelding naar pixelgrenzen met contrasterende kleuren en past de verscherping daar toe. De randen worden hierbij verscherpt terwijl de kleuren en grote vlakken intact blijven. Het resultaat is een scherpere foto met behoud van details.
1. Kies Aanpassen > Onscherp Masker uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
  Bereik
Met deze optie kunt u het contrast tussen de pixels vergroten. Begin met een lage waarde en maak deze geleidelijk groter.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 20.
  Radius (px)
Met deze optie bepaalt u het aantal pixels die van invloed zijn op de verscherping van de pixels aan de randen. Hoe groter de radius, hoe groter het effect van het verscherpen is.

Min = 5, Max = 200, Startwaarde = 60.
  Drempel
Met deze optie geeft u aan hoeveel een pixel moet verschillen van de omliggende pixels voordat deze als randpixel wordt aangemerkt en wordt verscherpt.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 0.
  Alleen luminantie
Gebruik deze optie om het filter alleen toe te passen op de luminantie component van de kleur.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken