Beeld > Diavoorstelling
Diavoorstelling
Met het commando Diavoorstelling kunt u een diavoorstelling opstarten.
1. Kies Beeld > Diavoorstelling uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
Interval
Met deze optie kunt u aangeven hoeveel seconden een afbeelding wordt getoond.
Map
Met deze optie kunt u aangeven in welke map de afbeeldingen staan. De standaard instelling is de map waar de huidige afbeelding zich in bevindt.
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken