Aanpassen > Rood / Groen / Blauw / Alpha
Rood / Groen / Blauw / Alpha
Met het filter Rood / Groen / Blauw / Alpha kunt u de hoeveelheid rood, groen en blauw in de afbeelding aanpassen en kleurcorrecties aanbrengen door de gehele kleurzweem te wijzigen. U kunt de hoeveelheid van een kleur verminderen of de hoeveelheid van de tegengestelde kleuren verhogen. Als de afbeelding te veel blauw bevat kunt u bijvoorbeeld de hoeveelheid blauw verminderen of de hoeveelheid rood en groen verhogen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Aanpassen > Rood / Groen / Blauw / Alpha uit het menu
 
Klik op de knop Rood / Groen / Blauw / Alpha
2. Gebruik onderstaande opties:
  Rood (%)
Selecteer een percentage van de kleur. Een waarde van 0% geeft de oorspronkelijke waarde aan. Om meer kleur toe te voegen gebruikt u een positief getal. Om een deel van de kleur te verwijderen gebruikt u een negatief getal.

Min = -100, Max = 100, Startwaarde = 0.
  Groen (%)
Selecteer een percentage van de kleur. Een waarde van 0% geeft de oorspronkelijke waarde aan. Om meer kleur toe te voegen gebruikt u een positief getal. Om een deel van de kleur te verwijderen gebruikt u een negatief getal.

Min = -100, Max = 100, Startwaarde = 0.
  Blauw (%)
Selecteer een percentage van de kleur. Een waarde van 0% geeft de oorspronkelijke waarde aan. Om meer kleur toe te voegen gebruikt u een positief getal. Om een deel van de kleur te verwijderen gebruikt u een negatief getal.

Min = -100, Max = 100, Startwaarde = 0.
  Alpha (%)
Selecteer een percentage van het alpha kanaal. Een grotere alpha waarde betekent meer dekkend of minder transparant. Een waarde van 0% geeft de oorspronkelijke waarde aan. Om de afbeelding minder transparant te maken gebruikt u een positief getal. Om de afbeelding meer transparant te maken gebruikt u een negatief getal.

Min = -100, Max = 100, Startwaarde = 0.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Effecten > Speciale effecten > Blauwdruk
Aanpassen > Inkleuren > Rood
Aanpassen > Inkleuren > Groen
Aanpassen > Inkleuren > Blauw
Pop Art > Pop Art Girls > Pop Art Girls - Rood
Het internet doorzoeken