Aanpassen > Ruis toevoegen en verwijderen > Mediaan
Mediaan
Met het filter Mediaan kunt u de pixels in een afbeelding vervangen die duidelijk anders zijn dan de omliggende pixels. Het filter wijzigt de intensiteit van elk pixel in de mediaan intensiteit van de omliggende pixels. De mediaan is het middelste getal (niet het gemiddelde) in een reeks van waarden.
1. Kies Aanpassen > Ruis toevoegen en verwijderen > Mediaan uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
  Radius (px)
Bepaalt het aantal omliggende pixels die de vervaging van de pixel bepalen. Hoe groter de waarde, hoe groter het effect van de vervaging is.

Min = 1, Max = 5, Startwaarde = 1.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken