Aanpassen > Niveaus
Niveaus
In het dialoogvenster Niveaus kunt u het toonbereik en de kleurbalans van een afbeelding corrigeren door de intensiteitsniveaus van de schaduwen, middentonen en hooglichten in de afbeelding aan te passen. Het histogram in het dialoogvenster Niveaus kunt u gebruiken als visueel hulpmiddel bij het aanpassen van de belangrijkste tonen van de afbeelding.
1. Kies Aanpassen > Niveaus uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
Invoerniveaus / Uitvoerniveaus
De buitenste twee schuifregelaars voor Invoerniveaus bepalen het zwarte en witte punt van de instellingen van de schuifregelaars voor Uitvoerniveaus. De schuifregelaars bij Uitvoerniveaus staan standaard op niveau 0, waarbij de pixels helemaal zwart zijn en op niveau 255, waarbij de pixels helemaal wit zijn. Dit betekent dat in de standaardpositie van de schuifregelaars voor Uitvoerniveaus de pixelwaarde op 0 wordt ingesteld als u de schuifregelaar voor het zwarte punt verplaatst en op 255 als u de schuifregelaar voor het witte punt verplaatst. De resterende niveaus worden opnieuw verdeeld tussen 0 en 255. Deze herverdeling vergroot het toonbereik van de afbeelding waardoor het contrast van de afbeelding groter wordt.
Kanaal
Met deze optie kunt u de rode, groene en blauwe kleurkanalen aanpassen. Kies Rood, Groen of Blauw om een individueel kleurkanaal aan te passen.
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken