Aanpassen > Histogram
Histogram
Door het aantal pixels op de verschillende kleurintensiteitsniveaus uit te zetten in een histogram kunt u zien hoe de pixels over een afbeelding worden verdeeld. Zo kunt u zien of de afbeelding voldoende detail bevat in de schaduwen (links in het histogram), de middentonen (in het midden) en de hooglichten (rechts in het histogram) om een goede correctie te kunnen aanbrengen. Het histogram geeft ook snel inzicht in het toonbereik van een afbeelding. Bij een afbeelding met een laag bereik is het detail geconcentreerd in de schaduwen, bij een afbeelding met een hoog bereik in de hooglichten en bij een afbeelding met een middenbereik in de middentonen. Een afbeelding met een volledig toonbereik heeft in alle gebieden een aantal pixels. Het vaststellen van het toonbereik helpt bij het bepalen van de juiste tooncorrecties.
Een histogram illustreert hoe pixels in een afbeelding zijn verdeeld.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Aanpassen > Histogram uit het menu
 
Klik op de knop Histogram
2. Zet de cursor op een bepaald punt in het histogram om informatie over die waarde te bekijken. Klik en sleep in de grafiek om een waardebereik te selecteren. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt de selectie van het bereik opgeheven.
3. Gebruik onderstaande opties:
Rood
Toont een grafiek met de waardeverdeling voor het rode kleurkanaal.
Groen
Toont een grafiek met de waardeverdeling voor het groene kleurkanaal.
Blauw
Toont een grafiek met de waardeverdeling voor het blauwe kleurkanaal.
Grijswaarden
Toont een grafiek met de waardeverdeling voor de grijswaarden.
Logaritmisch
Gebruik deze optie om de waarden op een logaritmische schaal te tonen.
Kanaal
Gebruik deze optie om gedetailleerde informatie over het rode, groene, of blauwe kleurkanaal te tonen.
Gemid.
Toont de gemiddelde waarde voor het geselecteerde kanaal.
StdAfw.
Toont de standaarddeviatie voor het geselecteerde kanaal.
Mediaan
Toont de mediaan waarde voor het geselecteerde kanaal.
Min
Toont de minimale waarde voor de geselecteerde kanaal.
Max
Toont de maximale waarde voor het geselecteerde kanaal.
Level
De waarde of het waardebereik (van 0 tot 255) van het punt waarop de cursor zich bevindt in de grafiek.
Aantal
Het aantal pixels dat de geselecteerde waarde(n) heeft.
Percentage
Het percentage beeldpixels dat de waarde(n) heeft van het geselecteerde punt of bereik.
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken