Bestand > Afsluiten
Afsluiten
Met het commando Afsluiten kunt u het programma afsluiten.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Bestand > Afsluiten uit het menu
 Druk op Ctrl+Q
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken