Bestand > Verwijderen
Verwijderen
Met het commando Verwijderen kunt u de afbeelding wissen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Bestand > Verwijderen uit het menu
 
Klik op de knop Verwijderen
Gerelateerde onderwerpen
Lagen > Verwijderen
Het internet doorzoeken