Gereedschap > Pad
Pad
Kies een van de onderwerpen in het submenu.
Gereedschap > Pad > Polygoon
Gereedschap > Pad > Polylijn
Gereedschap > Pad > Bezier
Gereedschap > Pad > Tekenpunt invoegen
Gereedschap > Pad > Tekenpunt verwijderen
Gereedschap > Pad > Lijn voor
Gereedschap > Pad > Lijn na
Gereedschap > Pad > Curve voor
Gereedschap > Pad > Curve na
Gereedschap > Pad > Symmetrisch
Gereedschap > Pad > Asymmetrisch
Gereedschap > Pad > Scherpe hoek
Gereedschap > Pad > Tekenpunten openen
Gereedschap > Pad > Tekenpunten opslaan
Gereedschap > Pad > Transformeer polygoon in bezier
Gereedschap > Pad > Horizontaal spiegelen
Gereedschap > Pad > Verticaal spiegelen