Tools > Magic Pen
Magic Pen
Click one of the child items.
Tools > Magic Pen > Clip Art Pen
Tools > Magic Pen > Retro Pen
Tools > Magic Pen > Tetris Pen