Effecten > Stilistisch > Sterfilter
Sterfilter
Met het filter Sterfilter kunt u een Sterfilter simuleren en nachtelijke scenes meer glamorous maken. Een sterfilter voorziet elk licht- of reflectiepunt van een stralenkrans. Het filter kan bij grote afbeeldingen erg langzaam worden.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Stilistisch > Sterfilter uit het menu
 
Klik op de knop Sterfilter
2. Gebruik onderstaande opties:
  Sterkte
Met deze optie kunt u de sterkte van het effect instellen.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 80.
  Drempel
Met deze optie kunt u de drempelwaarde wijzigen. Hoe lager de drempelwaarde, hoe meer lichtpunten in de afbeelding beïnvloed worden door het filter.

Min = 0, Max = 20, Startwaarde = 12.
  Hoek
Met deze optie kunt u de starthoek wijzigen.

Min = 0, Max = 90, Startwaarde = 45.
  Aantal
Met deze optie kunt u het aantal stralen wijzigen. U kunt kiezen uit 2, 4, 6 of 8 stralen.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken