Effecten > Kleuren > Kleurkanalen roteren
Kleurkanalen roteren
Met het filter Kleurkanalen roteren kunt u de kleurkanalen roteren.
1. Kies Effecten > Kleuren > Kleurkanalen roteren uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Afbeelding > Draaien > Vrij roteren
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen > RGB → RBG
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen > RGB → BRG
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen > RGB → BGR
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen > RGB → GRB
Effecten > Kleuren > Kleurkanalen verwisselen > RGB → GBR
Het internet doorzoeken