Gereedschap > Lijnstijl
Lijnstijl
Met het Lijnstijl dialoogvenster stelt u in of de lijn ononderbroken of onderbroken is en bepaalt u het patroon van een onderbroken lijn, de lijndikte, de uitlijning, de afknotlimiet en de stijlen van verbindingen en uiteinden van lijnen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Gereedschap > Lijnstijl uit het menu
 Druk op Ctrl+L
 
Klik op de knop Lijnstijl
2. Gebruik onderstaande opties:
Lijnkleur
Met deze optie kunt u de lijnkleur aangeven.
Lijn breedte
Met deze optie kunt u de lijnbreedte in pixels aangeven.
Verbinding
        
PuntigAfgerondAfgekant
Een verbinding is de plaats waar een rechte lijn van richting verandert (een hoek omgaat).
Puntig
Hiermee maakt u lijnen met puntige hoeken. Voer een afknotlimiet in tussen 1 en 500. De afknotlimiet bepaalt wanneer een afgeknotte (puntige) verbinding overgaat in een schuine (afgekante) verbinding. De standaardafknotlimiet is 10. Dat betekent dat er wordt overgeschakeld van een afgeknotte verbinding naar een afgekante verbinding, wanneer de lengte van het punt tienmaal de dikte van de lijn bereikt. Bij de afknotlimiet 1 wordt een afgekante verbinding gebruikt.
Afgerond
Hiermee maakt u lijnen met afgeronde hoeken.
Afgekant
Hiermee maakt u lijnen met vierkante hoeken.
Afknotlimiet
        
Afknotlimiet = 1Afknotlimiet = 3Afknotlimiet = 5
Hiermee wordt de limiet van de puntlengte ten opzichte van de lijndikte weergegeven voordat een puntvormige samenvoeging verandert in een afgekante vierkante samenvoeging. Bij bijvoorbeeld een waarde van 9 moet de puntlengte 9 maal de lijndikte zijn voordat de punt wordt afgekant.
Streepjes patroon
Met deze optie kunt u de lijnstijl aangeven. Een lijn kan ononderbroken zijn of bestaan uit een patroon van streepjes en punten.
Kleur tussenruimte
Met deze optie kunt u een kleur voor de ruimte tussen de streepjes, puntjes of meerdere lijnen in een lijn met een patroon opgeven.
Stiksel
Met deze optie maakt u een gestikte lijn.
Uiteinden
Een uiteinde is het einde van een open lijn.
Startpunt
Met deze optie selecteert u de vorm van het startpunt van een lijn.
Eindpunt
Met deze optie selecteert u de vorm van het eindpunt van een lijn.
Lijn uitlijnen
    
Uitlijnen naar middenUitlijnen naar binnen
Als het object een gesloten pad is, kies dan een optie voor het uitlijnen van de lijn langs het pad.
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken