Lagen > Eigenschappen
Eigenschappen
Met het commando Eigenschappen kunt u de naam en de zichtbaarheid van de laag aanpassen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Lagen > Eigenschappen uit het menu
 
Klik op de knop Eigenschappen
2. Gebruik onderstaande opties:
Naam
Met deze optie kunt u de naam van een laag wijzigen. Het programma geeft de laag standaard een passende naam.
Zichtbaar
Met deze optie kunt u de zichtbaarheid van een laag wijzigen.
Gerelateerde onderwerpen
Afbeelding > Eigenschappen
Het internet doorzoeken