Effecten > Kleuren > Inverteren
Inverteren
Met het filter Inverteren kunt u de kleurkanalen inverteren, Rood → 255 - Rood, Groen → 255 - Groen, Blauw → 255 - Blauw, Alpha → 255 - Alpha.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Kleuren > Inverteren uit het menu
 
Klik op de knop Inverteren
2. Gebruik onderstaande opties:
  Alpha kanaal inverteren
Met deze optie kunt u het alpha kanaal inverteren. Het alpha kanaal wordt gebruikt om de dekking van een pixel aan te geven. Dekking is het tegenovergestelde van transparantie. Als een object een dekking heeft van 100% betekent dit, dat het object volledig zichtbaar is. Een dekking van 0% betekent dat een object volledig doorzichtig is.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken