Effecten > Kleuren > Grijswaarden
Grijswaarden
Met het filter Grijswaarden kunt u de afbeelding in grijswaarden converteren. Er zijn 256 tonen grijs. Elke pixel is een gewogen gemiddelde van de rode, groene en blauwe kleurcomponenten:
een simpel gemiddelde van de kleuren is (rood + groen + blauw) / 3
Een formule die algemeen wordt gebruikt is (3 * rood + 4 * blauw + 2 * groen) / 9
NTSC en PAL gebruiken 0.299 * rood + 0.587 * groen + 0.114 * blauw
BT.709 gebruikt de formule 0.2125 * rood + 0.7154 * groen + 0.0721 * blauw.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Effecten > Kleuren > Grijswaarden uit het menu
 
Klik op de knop Grijswaarden
2. Gebruik onderstaande opties:
  Rood (%)
Met deze optie kunt u het percentage van het rode kleurkanaal aangeven in de conversie naar grijswaarden.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 21.
  Groen (%)
Met deze optie kunt u het percentage van het groene kleurkanaal aangeven in de conversie naar grijswaarden.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 72.
  Blauw (%)
Met deze optie kunt u het percentage van het blauwe kleurkanaal aangeven in de conversie naar grijswaarden.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 7.
  Sterkte (%)
Met deze optie kunt u de sterkte van het filter instellen.

Min = 0, Max = 100, Startwaarde = 100.
Het gebruik van voorbeeldvensters
Favorieten en Historie
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken