Gereedschap > Vervormen > Hoekpunten verschuiven
Hoekpunten verschuiven
Met het filter Hoekpunten verschuiven kunt u een beeld vervormen door de positie van de vier hoekpunten van de afbeelding te wijzigen. Gebruik het om een afbeelding uit te rekken, te krimpen, schuin te trekken, of om perpectief of beweging te simuleren. Selecteer een hoekpunt door op een van de kleine witte vierkantjes te klikken. Het geselecteerde vierkantje kleurt rood. Versleep het geselecteerde hoekpunt om de afbeelding te vervormen.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Gereedschap > Vervormen > Hoekpunten verschuiven uit het menu
 
Klik op de knop Hoekpunten verschuiven
2. Gebruik onderstaande opties:
  Transparant
Met deze optie maakt u de achtergrondkleur transparant.
  Maak een animatie van de vervorming
Met deze optie maakt u een animatie van de vervorming.
  Achtergrondkleur
Met deze optie wijzigt u de achtergrondkleur.
X
Met deze optie kunt u de X coördinaat van het geselecteerde hoekpunt aanpassen. De X coördinaat is een percentage van de breedte van de afbeelding.
Y
Met deze optie kunt u de Y coördinaat van het geselecteerde hoekpunt aanpassen. De Y coördinaat is een percentage van de hoogte van de afbeelding.
Aantal frames
Met deze optie kunt u het aantal frames aangeven.
Vertraging
Met deze optie kunt u een vertraging opgeven voor afzonderlijke frames of voor meerdere frames in een animatie. Met vertraging wordt de tijd bedoeld dat een frame wordt weergegeven. De vertragingstijd wordt in seconden weergegeven.
Gerelateerde onderwerpen
Het internet doorzoeken