Animatie > Tussenvoegen
Tussenvoegen
De term tussenvoegen is een vertaling van 'tweening', dat is afgeleid van 'in betweening', de traditionele animatieterm waarmee dit proces wordt beschreven. Met tussenvoegen reduceert u de tijd die nodig is om animatie-effecten te creƫren zoals verscherpen of vervagen of het verplaatsen van een element op een frame. Nadat u de frames hebt tussengevoegd, kunt u deze afzonderlijk bewerken.

Met de opdracht Tussenvoegen kunt u automatisch een reeks frames tussen twee bestaande frames toevoegen of wijzigen. De laageigenschappen (positie, dekking of rotatiehoek) worden hierbij gelijkmatig over de nieuwe frames verdeeld en wekken zo de suggestie van beweging. Wanneer u bijvoorbeeld een laag wilt laten vervagen, stelt u de dekking van de laag in het eerste frame in op 100% en stelt u vervolgens de dekking van dezelfde laag in het laatste frame in op 0%. Wanneer u de opdracht uitvoert tussen de twee frames, wordt de dekking van de laag in de tussenliggende frames gelijkmatig gereduceerd.
1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Kies Animatie > Tussenvoegen uit het menu
 
Klik op de knop Tussenvoegen
2. Gebruik onderstaande opties:
Tween met
Met deze optie kunt u aangeven tussen welke twee frames de nieuwe frames worden toegevoegd:
Volgend frame
Hiermee voegt u frames toe tussen het geselecteerde frame en het volgende frame. Deze optie is niet beschikbaar als u in het palet Animatie het laatste frame hebt geselecteerd.
Eerste frame
Hiermee voegt u frames toe tussen het eerste frame en het laatste frame. Deze optie is alleen beschikbaar als u in het palet Animatie het laatste frame selecteert.
Vorig frame
Hiermee voegt u frames toe tussen het geselecteerde frame en het vorige frame. Deze optie is niet beschikbaar als u in het palet Animatie het eerste frame hebt geselecteerd.
Laatste frame
Hiermee voegt u frames toe tussen het eerste frame en het laatste frame. Deze optie is alleen beschikbaar als u in het palet Animatie het eerste frame selecteert.
Aantal toe te voegen frames
Met deze optie kunt u het gewenste aantal frames aangeven dat u wilt toevoegen.
Vertraging
Met deze optie kunt u een vertraging opgeven voor afzonderlijke frames of voor meerdere frames in een animatie. Met vertraging wordt de tijd bedoeld dat een frame wordt weergegeven. De vertragingstijd wordt in seconden weergegeven.
Alle lagen
Hiermee worden alle lagen van het geselecteerde frame of de geselecteerde frames gevarieerd.
Geselecteerde laag
Hiermee worden alleen de momenteel geselecteerde laag van het geselecteerde frame of de geselecteerde frames gevarieerd.
Positie (Vectorlagen)
Hiermee varieert u de positie van de inhoud van de laag in de nieuwe frames gelijkmatig tussen het eerste en het laatste frame.
Hoek (Vectorlagen)
Hiermee varieert u de rotatiehoek van de inhoud van de laag in de nieuwe frames gelijkmatig tussen het eerste en het laatste frame.
Dekking
Hiermee varieert u de dekking van de nieuwe frames gelijkmatig tussen het eerste en het laatste frame. Dekking is het tegenovergestelde van transparantie. Als een object een dekking heeft van 100% betekent dit, dat het object volledig zichtbaar is. Een dekking van 0% betekent dat een object volledig doorzichtig is.
Gerelateerde onderwerpen
Hoe kan ik > Het Tussenvoegen commando gebruiken
Het internet doorzoeken