Animatie > Miniatuur grootte
Miniatuur grootte
Met het commando Miniatuur grootte kunt u de Miniatuur grootte in het animatie palette instellen. U heeft drie opties voor de miniatuur grootte:

Groot
Middel
Klein.
Animatie > Miniatuur grootte > Groot
Animatie > Miniatuur grootte > Middel
Animatie > Miniatuur grootte > Klein