Animatie > Toon in Browser
Toon in Browser
Met het commando Toon in Browser kunt u de afbeelding in een webbrowser tonen.
1. Kies Animatie > Toon in Browser uit het menu
Gerelateerde onderwerpen
Beeld > Toon in Browser
Het internet doorzoeken