Animatie > Wijzig Frame eigenschappen
Wijzig Frame eigenschappen
Met het commando Wijzig Frame eigenschappen kunt u snel en eenvoudig de zichtbaarheid en dekking van lagen voor een of voor alle animatie frames wijzigen.
1. Kies Animatie > Wijzig Frame eigenschappen uit het menu
2. Gebruik onderstaande opties:
Alle frames
Met deze optie wijzigt u de eigenschappen van een laag voor alle frames tegelijkertijd.
Geselecteerde frame
Met deze optie wijzigt u de eigenschappen van een laag voor het geselecteerde frame.
Alle lagen
Met deze optie wijzigt u de eigenschappen van het frame voor alle lagen tegelijkertijd.
Geselecteerde laag
Met deze optie wijzigt u de eigenschappen van het frame voor de geselecteerde laag.
Zichtbaar
Met deze optie kunt u de zichtbaarheid van een laag wijzigen.
Dekking
Met deze optie kunt u de dekking van een laag wijzigen. Dekking is het tegenovergestelde van transparantie. Als een object een dekking heeft van 100% betekent dit, dat het object volledig zichtbaar is. Een dekking van 0% betekent dat een object volledig doorzichtig is.
Gerelateerde onderwerpen
Animatie > Frame dupliceren
Animatie > Frame verwijderen
Animatie > Frame naar links verplaatsen
Animatie > Frame naar rechts verplaatsen
Animatie > Frame volgorde omkeren
Beeld > Raster eigenschappen
Het internet doorzoeken