Polygonen en Beziers maken
Polygonen, Beziers en Symmetrische vormen worden gebruikt om de vorm (of het pad) van een vector object aan te geven. Een vector object is een computer figuur waarbij het pad de vorm aangeeft. Het pad bestaat uit tekenpunten die door lijnen en curves onderling verbonden zijn. De kleur van de randen volgt het pad en de vulkleur vult de ruimtes binnen het pad op. Eigenschappen van vector objecten, zoals de posities van de tekenpunten, kunnen worden gewijzigd. Vector objecten kunnen onbeperkt vergroot worden zonder dat er verlies van resolutie optreedt.
 Polygonen
Een veelhoek of polygoon is een gesloten stelsel lijnsegementen die samen een plat vlak omsluiten. De rechte lijnsegmenten worden de zijden genoemd. De punten waar de zijden samenkomen worden de hoeken genoemd.
 Polylijnen
Een polylijn is een open stelsel van aaneengesloten lijnsegementen. Polylijnen vormen open figuren. Een rechte lijn is een polylijn met een enkel lijnsegment.
 Beziers
Een Bezier curve is een verzameling formules voor het beschrijven van een gebogen lijn. Een Bezier curve wordt gekenmerkt door vier controle punten. Twee punten zijn de eindpunten van de curve. De twee andere punten geven de helling nabij de eindpunten aan en bepalen voor een groot deel de vorm van de curve.
 Scherp tekenpunt
Een scherp (Cusp) tekenpunt is een tekenpunt waar twee curves of lijnen bij elkaar komen en een scherpe hoek vormen.
 Symmetrisch tekenpunt
Bij een symmetrisch tekenpunt zijn de twee controlepunten symmetrisch ten opzichte van elkaar. Het resultaat is geen scherp tekenpunt, maar een curve. Om de curve groter te maken beweegt u een van de controlepunten naar buiten. Bij een symmetrisch tekenpunt zijn zowel de lengte als de hoek van beide controlepunten hetzelfde. De twee controlepunten vormen altijd een rechte lijn.
 Asymmetrisch tekenpunt
Een asymmetrisch tekenpunt converteert beide lijnsegementen in een curve. Het verschil tussen een symmetrisch en asymmetrisch tekenpunt is de manier waarop de controlepunten zich gedragen. Bij een asymmetrisch tekenpunt is er geen relatie tussen de lengte van de twee controlepunten. U kunt een zijde van de curve meer uitrekken dan de andere. De hoek van beide controlepunten blijft wel gelijk waardoor er altijd een rechte lijn is tussen beide punten, ongeacht waar u deze heen beweegt.
 Symmetrische vormen
Het Symmetrische vorm gereedschap kunt u gebruiken om rotatie symmetrische vormen te tekenen. Symmetrische vormen hebben 2 of meer punten van symmetrie (de kleine gele vierkantjes). Ze kunnen ten opzichte van het middelpunt in elke richting bewegen.
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kunt u een email sturen naar: contact@fotoview.nl.