Een Pop Art afbeelding maken
Stap 1: Open een afbeelding
Open een of meer afbeeldingen die u wilt gebruiken in uw Andy Warhol-stijl Pop Art afbeelding.
Open een afbeelding. Kies in het menu Bestand > Openen > Bestand (Ctrl+O).
Stap 2: Selecteer een Pop Art (Andy Warhol) effect
Selecteer uit de lijst met Effecten een Andy Warhol effect of kies Effecten > Andy Warhol in het menu.
Stap 3: Selecteer het aantal afbeeldingen in horizontale en verticale richting
Selecteer het aantal afbeeldingen in horizontale en verticale richting door de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in te stellen. Het maximale aantal afbeeldingen in beide richtingen is 20.
Stap 4: Gebruik de optie 'Dupliceren' (Multiply) om de afbeelding herhaald weer te geven
Gebruik de optie 'Dupliceren' om de afbeelding horizontaal en verticaal herhaald weer te geven. Het veranderen van de Breedte (Width) en Hoogte (Height) zal het aantal afbeeldingen in de horizontale en verticale richting verhogen of verlagen.
Schakel deze optie uit voor één enkele afbeelding. De afbeelding is verdeeld in 'Breedte' panelen in horizontale richting en 'Hoogte' panelen in de verticale richting.
Stap 5: Gebruik de optie 'Combineren' (Combine) om meerdere afbeeldingen in één Pop Art afbeelding te combineren.
Gebruik de optie 'Combineren' (Combine) om meerdere afbeeldingen in één Pop Art afbeelding te combineren. Schakel deze optie uit om de eerste afbeelding herhaald weer te geven. Probeer uit te vinden wat de beste volgorde is om de afbeeldingen te openen of gebruik het 'Afbeeldingen' paneel om de volgorde van de afbeeldingen te wijzigen.
Het 'Afbeeldingen' paneel
Gebruik het 'Afbeeldingen' paneel om de bronafbeelding voor een paneel te wijzigen of om een nieuwe bronafbeelding toe te voegen. Om de bronafbeelding voor een paneel wijzigen, klikt u op het overeenkomstige paneel en selecteert u een afbeelding uit de keuzelijst.
Om een ​​nieuwe afbeelding te openen klikt u op de knop met de 'Map'. De nieuwe afbeelding verschijnt in de lijst met afbeeldingen en kan nu gebruikt worden voor alle panelen. Klik op de knop met de blauwe pijl om de afbeeldingen in de standaard opstelling te herschikken.
Stap 6: Gebruik de optie 'Afbeelding Vectoriseren' om de afbeelding te vectoriseren.
Gebruik de optie 'Afbeelding Vectoriseren' om de afbeelding te vectoriseren. Vectorisering is het omzetten van rasterdata (pixels) in vectordata zoals punten, lijnen, curven en polygonen. De originele raster afbeelding wordt omgezet in gevectoriseerde polygonen. Door deze optie te selecteren, wordt de optie 'Dupliceren' automatisch aangevinkt. Sommige opties zijn niet beschikbaar voor gevectoriseerde afbeeldingen. De optie 'Combineren' en het paneel 'Afbeeldingen' verdwijnen en het paneel 'Vectoriseren' wordt zichtbaar.
Gebruik het paneel 'Vectoriseren' om de lengte van een lijnstuk in de gevectoriseerde afbeelding te wijzigen. De lengte van een lijnstuk is de afstand tussen twee punten van een polygoon. Hoe groter de afstand hoe kleiner de complexiteit van de polygoon. Als de afstand te groot is, kan de afbeelding verwarrend worden. Selecteer de optie 'Curve' om een vloeiende lijn door de hoekpunten van een polygoon te tekenen. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, worden de hoekpunten van de polygoon verbonden door rechte lijnen.
Stap 7: Pas de Dekking, de Vervaging en het Contrast aan

Versleep de Dekking (Opacity) schuifregelaar om de dekking van de Pop Art afbeelding aan te passen. Een hoge waarde maakt de Pop Art afbeelding minder transparant, terwijl een lage waarde de Pop Art afbeelding meer transparant maakt, zodat het origineel (in grijstinten) door de afbeelding heen schijnt.

Versleep de Vervaging (Blur) schuifregelaar om de sterkte van het vervagingseffect aan te passen. Een lage waarde verhoogt de mate van detail, terwijl een hoge waarde het beeld meer diffuus maakt. Deze optie kan ook gebruikt worden om ruis uit de afbeelding te verwijderen.

Versleep de Contrast schuifregelaar om het contrast aan te passen. Een lage waarde vermindert de mate van detail, terwijl een hoge waarde meer variatie laat zien.
De Niveau's (Levels) optie is niet op alle effecten van toepassing. De Niveau's schuifregelaar reduceert het aantal kleuren van 1 tot maximaal 255 kleuren.
De Modus (Method) optie is niet op alle effecten van toepassing. Selecteer een dithering methode. Kleurdrempel (Threshold), Dithering of Foutverspreiding (Floyd-Steinberg, Burkes of Stucki). Voor Kleurdrempel gebruikt u de schuifregelaar om de drempelwaarde in te stellen. Pixels met een grijswaarde kleiner of gelijk aan de drempelwaarde krijgen de voorgrond (of primaire) kleurwaarde. Pixels met een grijswaarde groter dan de drempelwaarde krijgen de achtergrond (of secundaire) kleurwaarde.
Wijzig de afstand tussen de panelen
Versleep de schuifregelaar om de afstand tussen de panelen te wijzigen. De afstand is een percentage van de afmetingen van het paneel. Een waarde van 0 betekent dat er geen ruimte tussen de panelen is. Om de kleur van de ruimte tussen de panelen wijzigen, klikt u op de knop om het kleurenpalet te openen of gebruikt u de pipet om een ​​kleur uit de afbeelding te selecteren.
Voeg een handtekening toe
U kunt een handtekening van Andy Warhol aan de onderkant van de afbeelding toevoegen. Gebruik de knop om de kleur van de handtekening te wijzigen.
Willekeurige kleuren, opslaan en openen van kleurenschema's
Gebruik de knop 'Willekeurige kleuren' (de dobbelsteen) om willekeurige kleurenschema's te genereren. Gebruik de knop 'Standaard waarden' (de pijl) om de voorgedefinieerde waarden te herstellen. Gebruik de Opslaan en Openen knoppen om uw kleurenschema's op te slaan en om uw opgeslagen kleurenschema's te openen. Klik op de knop 'Toevoegen aan Favorieten' om de effectinstellingen toe te voegen aan uw lijst met favorieten.
Zelf gedefinieerde kleuren
U kunt zelf kleuren definiëren of de voorgedefinieerde kleurenschema's gebruiken.
Klik op een van de pictogrammen om het kleurenschema te wijzigen. Het voorbeeldvenster zal verschijnen. Klik op de knoppen om de kleuren in het schema te wijzigen en druk op de OK knop om te bevestigen.
De voorgedefinieerde kleurenschema's
Vink een vooringesteld kleurenschema aan om het toe te voegen aan uw Pop Art afbeelding. Vink Alles (All) aan om alle kleurenschema's toe te voegen. Vink Geen (None) aan om geen enkel kleurenschema te selecteren.
Klik op het pictogram Kleuren Roteren om de zelf ingestelde of voorgedefinieerde kleurenschema's te roteren. Het roteren van de kleuren stelt u in staat om de ene kleur in het kleurenschema door de andere te vervangen (kleur1 > kleur2, kleur2 > kleur3, kleur3 > kleur1) .
Favorieten en Historie
Klik op de knop 'Favorieten' om de favorieten en de geschiedenis te tonen of te verbergen. Klik op de knop 'Toevoegen aan Favorieten' om de effectinstellingen toe te voegen aan uw lijst met favorieten. Klik op de knop 'Favoriet verwijderen' om de geselecteerde favoriet te verwijderen. Klik op de knop 'Alle Favorieten verwijderen' om de volledige lijst met favorieten te verwijderen. Klik op de knop 'Download favorieten' om favorieten van en naar de Pop Art Studio website te downloaden en uploaden.
De Historie lijst is een overzicht van alle acties die hebben plaatsgevonden in het voorbeeldvenster. Klik op een actie in de historie lijst om terug te gaan naar die actie. Het is hetzelfde als meerdere keren op Ongedaan maken of Opnieuw uitvoeren te drukken.
OK + Als lagen exporteren
Met deze optie past u het effect toe en creëert u meerdere lagen, die elk afzonderlijk kunnen worden bewerkt zonder dat dit invloed heeft op een ander deel van de afbeelding.
Als SVG exporteren
Met deze optie past u het effect toe en exporteert u de afbeelding in SVG formaat. Scalable Vector Graphics (SVG) is een op XML gebaseerd bestandsformaat voor statische en dynamische vectorafbeeldingen. Het is een open standaard van het World Wide Web Consortium (W3C).
De afbeelding bijsnijden
Het is vaak aan te bevelen om een afbeelding bij te snijden voordat u een effect toepast. Bijvoorbeeld bij erg grote afbeeldingen en afbeeldingen met een storende achtergrond.
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kunt u een email sturen naar: contact@fotoview.nl.