Het Tussenvoegen commando gebruiken
In dit voorbeeld leert u hoe u een eenvoudige geanimeerde gif kunt maken met behulp van de functie Tussenvoegen. Geanimeerde gifs zijn gif bestanden die uit twee of meer frames bestaan en die achter elkaar worden afgespeeld om het idee van beweging te geven. De individuele frames in een geanimeerde gif bestaan uit een of meerdere lagen uit het lagen palette. Samen vormen de frames de animatie. We zullen eerst een aantal lagen maken welke de twee key-frames in onze animatie vormen. Hierna wijzigen we de positie en de grootte van de lagen in het eerste frame. Tenslotte gebruiken we de functie Tussenvoegen om automatisch een reeks frames tussen de twee bestaande frames toe te voegen. De laageigenschappen positie en grootte worden hierbij gelijkmatig over de nieuwe frames verdeeld en wekken zo de suggestie van beweging.
Stap 1: Creëer een nieuwe afbeelding
Creëer een nieuwe afbeelding of open het 'Balloon Heart' sjabloon uit de Sjablonen Bibliotheek.
Stap 2: Creëer een aantal vectorlagen of gebruik het sjabloon
Creëer een aantal vectorlagen of gebruik het 'Balloon Heart' sjabloon.
Verwijder de tekst uit de 'Balloon' lagengroep. Zo ziet het lagenpalette eruit:
Stap 3: Converteer de afbeelding naar een animatie
Converteer de afbeelding naar een animatie. Kies in het menu Animatie > Afbeelding naar animatie converteren. Kies een enkel frame dat alle lagen bevat. Dupliceer vervolgens het frame. Nu heeft u twee frames die alle lagen bevatten.
Stap 4: Seleceer het eerste frame en verplaats de lagengroep
Klik op het eerste frame. In het lagenpalette selecteert u de 'Balloon' lagengroep. Verplaats de lagengroep naar linksboven en wijzig de grootte van de lagengroep. Gebruik de rechter muisknop om uw wijzigingen vast te leggen.
Stap 5: Gebruik de functie Tussenvoegen om automatisch een reeks frames toe te voegen
Gebruik de functie Tussenvoegen om automatisch een reeks frames tussen de twee bestaande frames toe te voegen. De laageigenschappen positie en grootte worden hierbij gelijkmatig over de nieuwe frames verdeeld en wekken zo de suggestie van beweging. Kies in het menu Animatie > Tussenvoegen. Kies het aantal toe te voegen frames, markeer de lagengroep genaamd 'Balloon' in de lijst met lagen (u ziet een miniatuurafbeelding van de laag door er op te klikken), en markeer de Positie parameter (de laageigenschap om te variëren). Vink de parameter Hoek uit. Deze parameter is alleen geschikt voor lagen en minder geschikt voor lagengroepen. Druk op OK. Het programma zal nu automatisch de frames toevoegen.
Stap 6: Wijzig de frameduur
Wijzig de frameduur (of vertraging). Kies 'Anders' in het vertraging drop-down menu. In het vertraging dialoog venster kunt u voor alle frames een vertraging van bijvoorbeeld 0.1 seconden opgeven.
Stap 7: Bewaar uw animatie
Hieronder ziet u het resultaat voor de geanimeerde gif. Bewaar uw animatie in Pop Art Studio (.pas) bestandsformaat of exporteer uw afbeelding als geanimeerde Gif (*.gif) of Flash bestand (*.swf).
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kunt u een email sturen naar: contact@fotoview.nl.