Tekst langs een pad tekenen
Dit voorbeeld toont u hoe u een tekst langs een bezier curve kunt tekenen. Voor polygonen en polylijnen gaat het op dezelfde manier.
Stap 1: Open een afbeelding
Open een bestaande afbeelding of creëer een nieuwe afbeelding. Kies in het menu Bestand > Openen > Bestand (Ctrl+O).
Stap 2: Selecteer het tekst gereedschap
Kies in het menu Tekst > Tekst langs pad > Bezier. Gebruik de Tekst dialoog om tekst in te voeren en te bewerken. Druk op de OK knop.
Stap 3: Wijzig de vorm van het pad
Klik op een klein geel vierkantje en versleep deze om de tekenpunten van een bezier curve of een lijn te verplaatsen. Het vierkantje wordt rood om aan te geven dat deze geselecteerd is. Gebruik de opties Tekenpunt invoegen (Insert Toets) en Tekenpunt verwijderen (Delete Toets) om tekenpunten voor het geselecteerde tekenpunt in te voegen en om het geselecteerde tekenpunt te verwijderen. Klik op een lichtblauw vierkantje en versleep deze om een controlepunt te verplaatsen. De controlepunten bepalen de helling bij de eindpunten van een bezier en bepalen zo de vorm. Een vorm kan in zijn geheel verplaatst worden. U kunt de vorm schalen door de randen en de hoeken te verslepen. Door de kleine groene cirkel te verslepen kunt u de vorm in zijn geheel draaien.
Stap 4: Pas uw wijzigingen toe
Druk op de rechter muisknop en kies een menuoptie om uw wijzigingen te effectueren.
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kunt u een email sturen naar: contact@fotoview.nl.