Een afbeelding bijsnijden
Een afbeelding is bijgesneden als een (rechthoekig) deel van de afbeelding of foto uitgesneden is. Het bijsnijden van een afbeelding stelt u in staat om delen van de afbeelding die niet van belang zijn te verwijderen. Ook kunt u fragmenten van uw afbeelding of foto kopiëren. Het bijsnijden van de afbeelding reduceert de grootte zonder dat deze geschaald of vervormd wordt.
Stap 1: Open een afbeelding
Open een afbeelding. Kies in het menu Bestand > Openen > Bestand (Ctrl+O).
Stap 2: Maak een selectie
Gebruik het selectie gereedschap om een selectie te maken. Klik in de afbeelding en beweeg de cursor. Tijdens het bewegen ziet u een rechthoek die de selectie markeert. Als u de muisknop loslaat verandert de rechthoek in een selectie. U kunt de selectie verplaatsen naar verschillende delen van de afbeelding. U kunt de grootte van de selectie wijzigen door de randen of de hoeken te verslepen. Met de kleine groene cirkel in het midden kunt u de selectie in elke gewenste positie draaien. De selectie blijft actief totdat u een andere selectie maakt of de selectie annuleert.
Stap 3: Snij de afbeelding bij
Snij de afbeelding bij. Kies in het menu Afbeelding > Bijsnijden tot selectie of klik op de Bijsnijden knop. De bijgesneden afbeelding verschijnt als nieuwe afbeelding in de lijst van afbeeldingen.
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kunt u een email sturen naar: contact@fotoview.nl.